Kahve falında balık görmek

fish Kahve falında balık görmekKahve fincanında balık çıktığında iyi habere yorumlanır. Maddi anlamda yükseliş ve zenginlik alameti olan balık falda birden fazla gözüküyorsa büyük bir servete işaret eder. Kahve falındaki balık aynı zamanda uzun bir deniz yolculuğunu da gösterir. Eger zarf sekli ile beraber çıktıysa uzaklardan gelecek hayırlı bir habere yorulur. Aynı zamanda hayırlı bir iş için girişimde bulunulacağını ve sonucunun da bol kazanç getireceğini gösterir.

Kahve falında denizatı ne anlama gelir?


maori seahorse Kahve falında denizatı ne anlama gelir?
Kahve fincanında denizatı çıkması her zaman hayra işarettir. Hayrın ne ile ilgili olacağı ise denizatı ile birlikte çıkan sembollerin yorumlanması ile anlaşılır. Genel olarak kahve falındaki denizatı işte başarı, kısmet ve saygıdeğer bir kişilik olarak yorumlanır. Falına bakılan kişinin işinde gücünde başarılı olacağını ve yüksek bir makam veya itibar sahibi olcağını gösterir. Eğer denizatının üzerinde bir insan figürü ile beraber çıkarsa yakın zamanda bir araç sahibi olmayı ifade eder. Denizatı sembolü kedi veya tavuk şekli ila yanyana geldiyse olumlu sonuçlanacak br olayın ters tepeceğini ve falına bakılan kişinin bu olaydan zarar görebileceğini gösterir. Denizatı ile birllikte bir yıldız sembolü de gözüküyorsa büyük ve hayırlı bir kısmetin elinden son anda elden kaçırılacağına işarettir. Eğer kahve fincanı içerisinde kalp veya at sembolü ile beraber gözüküyorsa falına bakılan kişinin sevdiği kişi ile çok mutlu olacağını gösterir.

Kahve fincanında yılan çıkması

8 snake 300x163 Kahve fincanında yılan çıkmasıFalına bakılan kişinin hayatında karmaşanın hüküm sürdüğünü gösterir. Aile yaşantısından çok iş yaşantısındaki zorluk ve karmaşıklıkları anlatır. Yorumcular yılan şeklini çoğu zaman düşman olarak yorumlarlar. Kahve falında yılan şeklinin yanında bir kedın şekli de var ise yakın zamanda bir kadından kötülük görülebileceğine yorulur. Eğer erkek şekli var ise bu sefer de bir erkeğin kötü oyununa gelineceğini gösterir. Sabırla beklenmesi ve düşmanın hareketlerinin takip edilmesi gerektiğini öğütler.  Eğer yılan şekli fincanın dibine doğru çıktıysa düşmanın pusuda olduğuna ve dikkatli olunması gerektiğine işarettir.  Kalın ve belirgin yılan şekli çevrenizde büyük bir düşman olduğuna, ince ve belirsiz yılan ise dedikodu veya işte başarısızlık olarak yorumlanır. Yatak ile beraber çıkmış ise aldatma veya aldatılmaya işarettir. Ev şekli ile beraber veya evin içinde gözüküyor ise aile içi tartışmalar ve gerginlikler olarak yorumlanır.  Kedi veya köpek simgesi ile beraber gözüküyorsa yaşanacak olan karı-koca veya arkadaş kavgasını gösterir. Her zaman için sıkıntılı ve sevimsiz olayları gösteren bir şekildir. Ama bazen de sabırla beklenmesi gereken bir olayı gösterir. Bu olay niyet ile ilgili olabilir ve sonucu çok da kötü olmayacaktır.

Kahve falında at görmek

Horse Drawing 300x225 Kahve falında at görmekKahve fincanında çıkan at şekli her zaman güce, kudrete, murada ve hayra yorulur. Falına bakılan kişi bekar ise hayırlı bir evliliğe, evli ise genellikle zenginliğe ve alınacak mala mülke işaret eder. Kahve falında at görmek kişinin mevki ve rütbe sahibi olmasına, terfi etmesiyle birlikte rızkının artmasına yorumlanır. Eğer beklenen bir yolcu var ise uzaktan gelecek bu kişinin hayırlı bir yolculuk yapacağını gösterir. Kahve falı yorumlanırken içi dolu çıkan şekillere erkek, içi boş olan şekillere ise dişi şekiller denir. Kahve falındaki at figürü eğer dişi ise kişinin muradının önünde hiçbir engel olmadığını gösterir. At şeklinin erkek olduğu durumlarda ise bazı engellerin olabileceğini, kişinin bu engelleri eştıktan sonra muradına erebileceği ifade edilir. Kahve falında uzun yeleli bir at görmek yakın zamandaki maddi kısmetlere işarettir. Fincandaki ata binen bir şekil gözüküyorsa genel olarak çıkılacak uzun bir yolculuğa yorulur. Bu yolculuk hayırlı bir şekilde sonuçlanacak ve maddi manevi kazanımları beraberinde getirecektir. At şekli koşar halde gözüküyorsa falına bakılan kişinin istek ve dileklerinin tez zamanda gerçekleşeceği söylenebilir.

Kahve falında ağaç çıkması

treeoflife 300x239 Kahve falında ağaç çıkmasıKahve falında çıkan ağaç şekli öncelikle şansın artışını, kariyerde yükseliş ve rütbe veya makam sahibi olmayı ifade eder. Birden fazla ağaç görmek daha yükseğe çıkılacağını veya yükselişin çabucak olacağına işaret eder. Aynı zamanda aile birliğini sembolize eder ve sağlam temellere oturmuş bir evliliğin habercisidir. Falına bakılan kişi evli değilse gerçekleşecek olan bir nişanı ve mutlu bir evlilik hayatını, eğer evli ise evlilik hayatında yaklaşan büyük mutluluğu simgeler. Meyveleri ile birlikte gözüken ağaç şekli ise bu evlilikteki çocukların habercisidir. Eğer falına bakılan kişi erkek ise bu meyveler iş hayatında yapılacak olan bir ortaklığı da akla getirir. Bir başka yoruma göre de kahve falında çıkan ağaç mülk sahibi olmayı müjdeliyor olabilir. Eğer ağaç ile birlikte fare şekli de aynı fincan içinde bulunuyorsa evlilik, iş ortaklığı veya mülk edinmenin önünde bir engel bulunduğunu gösterir. Bu engel aşılmayacak bir engel değildir ama dikkat edilmezse fal bakılan kişinin dileği hüsran ile sonuçlanabilir.

Kahve fincanında lale görmek

260px Tulip   floriade canberra 224x300 Kahve fincanında lale görmekKahve falındakı çoğu sembol gibi lale şekli de etrafında beraber gözüktüğü şekiller ile beraber yorumlanır. Eğer öne çıkan şekil lale ise genel olarak büyük bir aşkın habercisidir. Genç ve güzel bir insan ile kurulacak olan gönül bağına işaret eder. Eğer aynı fincan içerisinde kalp sembolü de var ise sonu evliliğe kadar varacak bir aşktan sözedilebilir. Kalbin nasıl durduğu da bu konuda önemlidir. Eğer ters bir kalp çıkmış ise aşk macerası hüsran ile sonlanacak şeklinde yorumlanır. Elde tutulan veya uzatılan bir lale sembolu büyük bir yardıma işaret eder. Bu yardımı falına bakılan kişi yapabileceği gibi büyük bir yardım görecek de olabilir. Atbaşı veya tüm at sembolü ile beraber çıkmış ise sıkıntılı bir durumdan birinin yardımı ile kurtulmaya veya uzaktan gelecek hayırlı bir habere işaret eder. Masa veya sandalye ile beraber çıkmış ise yeni bir döneme girildiğine ve kariyerde yükselişe yorumlanır. Eğer yıldız şekli fincan içinde lale ile birlikte yer alıyorsa şansta ve parada artışın, bunlar sonucunda da elde edilecek mutluluğun işaretçisidir.

Kahve falında kalp görmek

heart in hands Kahve falında kalp görmek Genel olarak aşık olma veya sevgi anlamı taşır ve falın geliş tarzına göre yorumlanır. Birinin kahve falında kalp çıkması o kişinin iyi niyetli, gönlü bol ve dürüst olduğunun bir işaretidir.  Kahve falında kalp çıkmış ve yanında bir de tavuk var ise bu falı bakılan kişinin birine karşı hissettiği ama bir türlü açıklayamadığı sevgi duygusunu gösterir. Bu gizlenen duygular ile acı çekmekte ve bir çıkış yolu aramaktadır. Eğer kalbin yanında bir ay simgesi var ise bu simgenin şekline göre farklı yorumlara açıktır. Simge dolunay şeklinde iseevlilik ile sonuçlanacak bir aşkın habercisidir. Eğer fal baktıran kişi zaten evli ise yakın zamanda bir bebek sahibi olacağına yorumlanabilir. Eğer ay simgesi yarım ay şeklinde ise sonuca ulaşmayacak bir aşk macerası ve kalp kırıklığını simgeler. Kahve fincanındaki kalp şeklinin yanında tek bir balık veya balık sürüsü şeklinde simgeler var ise bu uzakta bulunan birisi ile yaşanacak bir aşka işaret eder. Bu aşk sonunda evliliğe kadar gidebilir. Eğer kalp simgesinin yanında lale şekli görünüyorsa fal bakılan kişinin başından bir evlilik geçeceğine ve bu evlilikte çok mutlu olacağına işaret eder. Eğer kalbin yanında bir de ejderha benzeri bir şekil çıkmış ise tutkulu bir aşkın ufukta gözüktüğüne ama aşıklardan birinin hırçın tavırları nedeniyle zor günler geçirileceğine işarettir. Kalp simgesinin yakınlarında bir bardak veya fincan şekli var ise yakınlarda istemeye gelineceğine veya gidileceğine dair bir emare olarak yorumlanır.

Kahve falında kuş çıkması

kahve fincani 300x200 Kahve falında kuş çıkması

Bol köpüklü bir fincan Türk kahvesi

Fincan içindeki yerine ve boyutuna göre farklı farklı yorumlanabilen kuş genel olarak hayırlı bir işarettir. Kanatlarını açmış şekilde süzülüyor ise iyi bir haber alınacağı anlamına gelir. Aynı zamanda cüsseli bir kuş ise fal baktıranın maddi anlamda elinin bollaşacağını ve rahata ereceğini müjdeler. Bu maddi rahatlama bir iş için destek çıkacak birinin ziyareti sonrası da gerçekleşebilir. Kuş şekli birden fazla ve sürü halinde ise bolca bereket anlamına gelir. Bir dala konmuş şekilde çıkan kuş genelde hayra yorulmaz. Kısa zamanda yaşanacak bir münakaşayı veya alınacak uğursuz bir haberi simgeler. Yanında bir insan şekli ile birlikte çıkmış ise dedikodu döndüğünün ve fal baktıranın arkasından konuşan kişiler olduğunu belirtir. Eğer boynu uzun bir kuş ise sağlık ile ilgili sorunlar olabileceğini ve dikkat edilmesi gerektiğini gösterir. Gökyüzünde süzülen martı veya martılar şeklinde ise uzaktan gelecek bir misafiri veya yeni biriyle tanışmayı işaret eder. Bu kişi hayırlı bir kişi olmakla birlikte bu kişi ile uzun süreli bir ilişki içine girilebillir. Yere konmuş bir kuş etrafındaki şekillere göre farklı farklı yorumlanabilir. Eğer tek başına duruyor ise işlerin biraz yavaşlayacağını belki de bir dinlenme sürecine girileceğini simgeler. Bu dinlenme süreci zoraki olmaktan ziyade gerekli bir dinlenme sürecidir. Eğer birden fazla kuş yere konmuş şekilde gözüküyorsa kalabalık bir ortama girileceğini ve burada rahat edilemeyeceğini işaret eder.