Kahve falında bebek görmek

Kahve fincanında bebek görmek genellikle gelecek bir bebeğe ya da bir bebek müjdesine işarettir. Evli bir kimsenin fincanında ya da tabağında ana karnına düşmüş bir bebek şekli görmek bir gebelik müjdesi olarak yorumlanmaktadır. Bekar bir kimsenin fincanında ya da tabağında bu sembol belirdiği takdirde çok sevdiği birinin veya akrabasının bir çocuğu, bebeği olacağı anlamında yorumlanmaktadır. Ancak tüm bunların yanında bebek sembolü masum, saf, temiz bir insanı da sembolize etmektedir.

Kahve fincanında bayrak görmek

Kahve falında bayrak görmek birçok şekilde çeşitli anlama sahiptir. Genellikle resmi daireden gelecek bir haber, mahkeme ile ilgili bir durum veya iş görüşmek, kamu görevine başlamak, resmi dairede çalışmaya başlamak için haberler üzerine yorumlanan bir şekildir. Ancak bu sembol genellikle iyi yönde yorumlanır, kötü yorumlanması pek yaygın değildir. Kısaca devlet dairesinden gelecek olumlu ve güzel haberleri sembolize eder. Bu beklediğiniz bir mahkemenin sonucu gibi durumda olabilir, kişiye göre yorumlanabilmektedir.

Kahve falında baykuş görmek

Kahve fincanında baykuş görmek yakın veya kısa bir sürece başınıza gelecek büyük bir sıkıntıdır. Ancak aynı zamanda bu sıkıntıyı rahat bir şekilde karşılayacağınız ve atlatacağınız anlamlarına da gelmektedir. Kahve falında baykuş görmek tüm bunların yanı sıra kötü olaylar, kötü durumla, kötü haberler olarak da yorumlanmaktadır. Eğer bir hanenin tepesinde baykuş şekli belirir ise o haneden birinin aramızdan ayrılacağını söylemek mümkündür. Ancak her falda olduğu gibi olumlu yorumlamak gerekmektedir.

Kahve fincanında bavul görmek

Kahve falında bavul görmek hayatınızı kökten değiştirecek ya da sizi büyük değişimlere uğratacak kararlar alacağınız anlamına gelmektedir. Genellikle bu simge iyi veya kötü olarak ayrılmaz, her iki türlü de çıkmaktadır. Eşi ile büyük sorunlar yaşayan birisinin fincanında bavul belirmiş ise şayet, bu kişinin haneden ayrılacağına veya boşanacağına yorumlanmaktadır. İş hayatında sorun yaşayan bir kimsenin kahve falında bavul çıkarsa eğer iş değişikliği, bölge değişikliği yaşayacağı anlamlarında yorumlanmaktadır.

Kahve falında beyin görmek

Kahve fincanında beyin çıkması; alacağınız kararlarda aklın ve mantığın daha üstün olması gereken bir dönemde olduğunuzu simgeler. İyi düşünmeli ve mantığınızla hareket etmelisiniz. Sorun yaşadığınız bir konu varsa eğer bu konuya çok fazla duygusal yaklaştığınızı ve iyice bu konuyu düşünmeniz konusunda da sizi uyaran bir semboldür. Ancak kahve falındaki beyin sembolünün yanında bir kedi simgesi belirmiş ise eğer; çok fazla mantığınız ile hareket edip duygularınıza önem vermediğinizi ifade etmektedir. Size her türlü bir uyarı olarak çıkan bir simgedir.

Kahve fincanında beşik görmek

Kahve falında beşik görmek; genellikle olmayacak, uzayacak dileklerin habercisidir. Eğer fincanınızda beşik sembolü belirmiş ise; o ay hiçbir şey yapmamalı ve sadece uğursuzlukları atlatmayı beklemelisiniz. Zira yapmak istediğiniz işler olmayacak, gecikecek ve sizi çok uğraştıracaktır. Kahve falındaki beşik gerçek anlamıyla iki türlü bağlaştırılmaktadır. Birincisi; beşik gibi sallanmasından mütevellit aksayacak, sallanacak işlere yorumlanır. İkinci şekli ise; beşik bir bebek yatağı olmasından kaynaklı olarak doğacak bebeği müjdeleyen bir haber olarak da yorumlanır.

Kahve falında beşgen çıkması

Kahve fincanında beşgen çıkması; aklınızda iş hayatınız veya kariyeriniz hakkında bir takım projeler olduğunu ve bu projeleri gerçekleştirmek için adım atmanız gerektiğini ifade eden bir semboldür. Eğer bu yoldan ayrılmaz ve başka kimsenin size engel olmasına izin vermezseniz atıldığınız bu işten kârlı olarak çıkacağınız anlamına gelmektedir. Ancak bu sembolü gördüğünüzde inat etmeli ve aklınızdaki işten asla vazgeçmemelisiniz, bu sembol falınızda bu niyetle belirmektedir. Bulunduğu yer ve büyüklük küçüklüğüne göre de bu yorum çeşitlendirilebilmektedir.

Kahve fincanında beş nokta görmek

Kahve falında beş nokta çıkması uzun süredir beklediğiniz uzak bir yerden, uzak bir akrabadan ya da haber beklediğiniz bir iş yerinden gelecek haberi müjdelemektedir. Noktaların şekli, biçimi, bulunduğu yer ve telve renginin koyuluğu veya açıklığı da yorumu çeşitlendirmemize fırsat tanımaktadır. Aynı zamanda kahve fincanında beş nokta görmek; birinin size söylemek istediği ancak söylemeye fırsat bulamadığı ya da söylemeye çekindiği konular olduğuna işarettir. Kahve falında beş nokta görmek hem olumlu, hem de olumsuz olarak da yorumlanabilir.

Kahve falında beş görmek

Kahve falında beş rakamı görmek genellikle kötü olaylara ve dedikodulara yorumlanmaktadır. Ancak beş rakamının belirdiği bölgeler, yanındaki şekiller, büyüklüğü ve küçüklüğü, aynı zamanda telve renginin koyuluğu veya açıklığı birçok şekilde yorumlanmasına sebep olmaktadır. Eğer beş rakamının yanında bir kadın varsa; arkanızdan bir kadının konuştuğuna, kahve fincanındaki beş sayısının yanında bir erkek varsa; arkanızdan bir erkeğin konuştuğuna yorumlanmaktadır. Eğer bir ev veya bir mekanın üzerinde beş sayısı belirmiş ise orada kötü olaylar olacağına yorumlanmaktadır.

Kahve fincanında bina görmek

Kahve falında bina görmek; kahve falı sahibinin yakın zamanda alacağı bir eve, iş yerine veya bina gibi bir mülk alacağına yorumlanmaktadır. Aynı zamanda binanın göründüğü yer, telvenin rengi ve bina şeklinin büyüklüğü de bu yorumu çeşitlendirmemizi sağlar. Eğer bina figüründe koyu renkli bir telve hâkim ise; alınacak olan mülkün çok kıymetli ve bereketli olduğuna yorumlanmaktadır. Ancak bina figüründe açık renkli bir telve var ise; maddi değeri düşük ve size kazanç sağlamayacak bir mülk olacağına yorumlanır. Ancak her şekilde elinize geçecek bir para ile veya miras yoluyla alacağınız bir taşınmaz olduğuna yorumlanmaktadır.